E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
a žiakov so zdravotným postihnutím
Ministerstvo školstva SR
( testovacia verzia elektronického formulára )

Vážení kolegovia,

máme záujem postupne prejsť na elektronické spracovanie rozvojových projektov. Z tohto dôvodu Vás prosíme o vyplnenie uvedenej elektronickej verzie, aby sme mohli tento spôsob otestovať.

V prvom rade je potrebné vyplniť samotný formulár .
Na posun medzi položkami formulára používajte znak tabulátora, na klávesnici je to kláves umiestnený vľavo od klávesu s písmenom Q.
Vyplňte všetky položky, ak nejaká položka nie je vo vašom prípade aktuálna, napíšte text napr. nehodí sa, alebo nemáme. Po vyplnení formuláru je potrebné ho odoslať.
Po jeho odoslaní Vám na uvedený email príde správa s potvrdením odoslania údajov a s prístupovým heslom pre opätovné prihlásenie.
Ďakujem za spoluprácu.

Pripomienky k elektronickému formuláru môžete zaslať na adresu:
RNDr. Viera Blahová
oddelenie inovácií
sekcie informatiky
viera.blahova@minedu.sk